ประกาศแจ้งปรับราคาลูกชิ้น ปี 2565

ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันและปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ้นมาต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเป็นอย่างมาก และตลอดปี 2564 ลูกชิ้นชิมเสะได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านลูกชิ้นปิ้งย่าง ในการตรึงราคาสินค้าให้อยู่ในราคาเดิม ให้นานที่สุดในปีที่ผ่านมา

แต่ด้วยในปี 2565 นี้ปัจจัยต้นทุนการผลิตยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ ทางร้านจึงมีความจำเป็นต้องขอแจ้งปรับรายการสินค้า ดังนี้
1. ปรับรายการลูกชิ้นหมู, เอ็นหมู, เนื้อและเอ็นเนื้อ เป็นถุงละ 0.8 Kg และ 0.4 Kg ในราคาเดิม
2. เพิ่มรายการลูกชิ้นจาก size ปรกติเป็น Size ลูกเล็ก สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยว

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ขอบคุณค่ะ

ประกาศ